ŘK farnost Brno - Obřany

Společenství nejen manželů

Ilustrace
Zveřejněno: 16.6.2011
Autor: Administrátor
Přečtení: 435

Společenství manželů a dospělých

Ilustrace
Společenství manželů a dospělých se schází ke společnému strávení večera v modlitbách, chválách, prosbách a dících. Schází se v rodině těch, kteří je pozvou, případně ve farní klubovně.

Může jej navštívit kdokoli z dospělých, zástupce manželů, nebo i ten, komu nebylo dopřáno v manželství vytrvat.

 

Platí pouze jenom jedno známé pravidlo: "Co se doma "uvaří"....."    

 

A nezapomeňme, že naším "šefkuchařem" je přímo Bůh.

 

Přijďte se podívat a sdílet své radosti i potřeby s námi ve společenství a nezapomeňte, že nás můžete pozvat i na modlitby k sobě domů nebo na faru.

Modlitební společenství manželů a dospělých r.2018:

                                                                                             

                                                               

 

 

začátek v 19.30 hod.

         změna programu vyhrazena pořadatelem

Spolčo - Obřany  -  jízdní řád

 

Na stole je jen pití, nepodává se pohoštění.

19.15  - 19.30 hod.      Příchod   – pokud možno bez zbytečné zábavy v tichosti vyčkat začátku.

19.30 hod.                  Zahájení - pozdě příchozí by neměli rušit ostatní. Začíná se včas i v případě, že nikdo nepřijde.

Dodržení časového harmonogramu hlídá hostitel. V případě, že upadne do vytržení, přebírá tuto funkci ten kdo nejvíc spěchá nebo má největší hlad…

19.30 – 20 hod.           Kruh sdílení se (Půlhodinový interval se rozpočte mezi počet    zúčastněných)  v případě přečerpání svého limitu je mluvka v lásce upozorněn a bez urážení  má možnost říct ještě 3 věty…) Každý by měl mluvit o věcech aspoň částečně se týkajících jeho duchovního vnímání. Ne např. o zdraví dětí – pokud z toho nevyplývá zrovna nějaký duchovní závěr nebo potřeba. Taky lze v tomto čase prosit o zahrnutí do modliteb za potřebné duše…

20.00 -   20.20 hod.    S LÁSKOU A DLE ÚVAHY HOSTITELE,  KTERÝ PŘEDSEDÁ

Čtení písma Čte se vcelku – jeden lektor celý úryvek. Následuje zpěv k Duchu Svatému a krátká prosba za světlo a pochopení, co má mně konkrétně daný úryvek přinést. Pak následuje 3 – 5 min. ticha k rozjímání. Poté může krátce každý, kdo se cítí osloven, ostatní seznámit se svým úhlem pohledu…

Alternativa ke čtení písma

Pokud někdo ze zúčastněných má mimořádný příspěvek – např. z přečtené duchovní literatury, přednášky, mimořádného vhledu a prozření atd.. a cítí, že by to mohlo být ostatním duším užitečné, seznání je se svým příspěvkem.  Tento vstup je místo čtení Písma a předchází mu modlitba k Duchu Svatému. Následuje 3-5 min. ticha a poté může krátce každý, kdo se cítí osloven, ostatní seznámit se svým úhlem pohledu…

Další alternativa – modlitba sv. růžence

Pokud hostitel nazná, jsou předneseny úmysly zúčastněných a modlíme se za tyto úmysly sv. růženec.  Tento vstup je místo čtení písma a předchází mu modlitba k Duchu Svatému. Následuje 3-5 min. ticha a poté může krátce každý, kdo se cítí osloven, ostatní seznámit se svým úhlem pohledu…

20.20 – 20.45 hod.     Tématická píseň

Chvály, díky, prosby a odpusť

20.45 – 20.55 hod.      Tematická píseň, kánon (opakovaná 7x do plnosti)

Kyrie eleison 

 

20.55 – 21.00 hod.      Požehnání zodpovědným (jáhen Petr), případně vyprošení si požehnání

Hostitel za pomoci široké rodiny snese na stůl nadívané koroptve, dorty, kaviár, zmrzlinu, chlebíčky,  zákusky, cukroví, slané tyčinky, sladké tyčinky, ovoce a alkohol. Vpustí břišní tanečnice a jinou havěť a ujme se láskyplně svých pomodlených hostů…

 

po 21.00 hod.              Agapé, hostina lásky – (velká hostina, oslava a celkové  veselí dokud    domácí všechny nevyprovodí…)

 

                                                                                                                      změna programu vyhrazena pořadatelem

 

 

 

Změna programu vyhrazena.
Za Ř.k. farnost u kostela sv. Václava Brno-Obřany
jáhen Mgr. Petr Šplouchal – administrátor mat.
Tel.   605487938
www.farnost-obrany.cz
 

Mapa webu | RSS kanál | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011