ŘK farnost Brno - Obřany

Diář akcí farnosti

Ilustrace
Zveřejněno: 20.4.2014
Autor: Administrátor
Přečtení: 569

Co vše u nás děláme ??? ... můžete si vybrat....
 

Jak to funguje v naší farnosti? Zde se dozvíte víc ... ,

doporučuji pokračovat prohlídkou "ohlášky",  následně "aktuálně", ..... atd.

Celoroční přehled akcí farnosti

Modlitební společenství mladých 2017

farní společenství mladých se obvykle koná 2. pátek v měsíci, kdy mladí s jáhnem Petrem konají večerní pouť do okolí.

A ve 4. pátek v měsíci formou modlitebního společenství

27.1.2017

24.2.2017

24.3.2017

28.4.2017

26.5.2017

23.6.2017

 

22.9.2017

27.10.2017

24.11.2017

30.12.2017 besídka

 

 

Modlitební společenství

manželů a dospělých 2017

16.1.2017

6.2.2017

20.2.2017

6.3.2017

20.3.2017

3.4.2017

15.5.2017

5.6.2017

19.6.2017

 

4.9.2017

18.9.2017

2.10.2017

16.10.2017

6.11.2017

20.11.2017

4.12.2017

Rozpis kaváren 2017

 26. 2.  rodina Šplouchalova

 26. 3.  rodina Novotná

   9. 4.  rodina Liptákova 

 23. 4.  rodina Šebkova,

                 pí. Němcová

 14. 5.  rodina Šimáčkova

 28. 5.  rodina Bojanovská

 11. 6. rodina Šplouchalova

 25. 6.  rodina Novotná

                     PRÁZDNINY

 10. 9.   rodina Liptákova 

 8. 10.  rodina Šebkova,

                 pí. Němcová

22. 10. rodina Šimáčkova

12. 11. rodina Bojanovská

26. 11. rodina Šplouchalova

10. 12. rodina Novotná

 

 

 

Přípravy a formace ministrantů 2017

1.3.

5.4.

3.5.

7.6.

 

6.9.

4.10.

1.11.

6.12.

 

 

 

 

Příprava na první sv. přijímání 2017

Vedoucí přípravy:

 P. Josef Večeřa

jáhen Mgr. Petr Šplouchal

 

                      27.2.

                        9.3.

                      23.3.

                      30.3.

  6.4.

20.4.

27.4.

  4.5.

 11.5.

18.5.

25.5.

1.6.

8.6.

15.6.

sv. zpověď – pátek 16.6. přede mší a po mši svaté

 

 

Data příprav biřmovanců 2017 souhrn

 

Dle ústní domluvy,

do 1. svatého přijímání korespondují se stejnou přípravou.

 


 

 

 

 

 

 Bohoslužby v DDS u nemocných a svátost nemocných ve farnosti

23.4.2017na 2. neděli velikonoční, na neděli Božího milosrdenství bude ve farním kostele udělována hromadně sv. nemocných

bohoslužby v DDS

22.1.2017

26.2. 2017

26.3. 2017

23.4. 2017

28.5. 2017

25.6. 2017

 

24.9. 2017

22.10. 2017

26.11. 2017

17.12.2017

Mimo tyto termíny jsou potřební z řad nemocných, příbuzných, pozůstalých a ostatní veřejnosti, pravidelně navštěvovány každý čtvrtek, a pokud možno i v neděli.

 

 

 

Rozpis adorací pro r. 2017

Adorace se konají zpravidla každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 19.00 hod.

Mimo tyto termíny na požádání, a iniciují je v naší farnosti především mladí a děti.

Adorace vede obvykle jáhen Petr.

 

Němčina nejen pro děti 2017

zatím v jednání

 

 

 

Postní sbírka 2017

1.3.-14.4.

 

 

 

Hory se sv. Václavem – Písařov 2017

13.3.-18.3.

 

 

Velikonoční Pascha 2017

útery 11.4.

 

 

Kuličkiáda 2017

květen

 

Soutěž v piškvorkách, stolním fotbálku, ve stolním tenisu a střelba 2017

14.5.

 

Žehnání dopravních prostředků 2017

květen

 


Ekumenická pobožnost 2017

květen

 

   

Farní pouť na Turzovku 2016

červen

 

 

Táborák na zakončení školního roku 2017

pátek 30.6.

 

 

Pouť mladých s jáhnem Petrem na Velehrad 2017

4.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovní cvičení pro děti a mládeže proběhne v měsíci

9.-15.7. 2017

 

 

Farní pouť na Vranov u Brna 2017

červenec

 

 

Soutěž řízení RC modelů 2017

srpen

 

 

Táborák na zakončení prázdnin  2017

pátek 8.9.

 

 

Pouť sv. Václava 2017

28.9.

 

 

Pouť celurodu 2017

7.10.

 


 

Dušičkové pobožnosti 2017

1.11.-8.11.

 

 

Mikulášská nadílka ve farnosti 2017

3.12.

 

 

Strom splněných přání farnosti 2017

3.12.-24.12

 

 

Farní besídka 2017

sobota 30.12.

 

Mapa webu | RSS kanál | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011